Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Gruzínsko36146 SGWaAP
0.163Arménsko15050 SGWaAP
0.184Moldavsko17226 SGWaAP
0.218Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.270Albánsko25340 SGWaAP
0.281Macedónsko27312 SGWaAP
0.282Kirgizsko6975 SGWaAP
0.287Kazachstan27404 SGWaAP
0.292Uzbekistan9592 SGWaAP
0.302Turecko161488 SGWaAP
0.304Tadžikistan5042 SGWaAP
0.310Bielorusko57873 SGWaAP
0.314čierna_Hora14960 SGWaAP
0.341Ukrajina298992 SGWaAP
0.348Abcházsko5568 SGWaAP
0.362Bosna48831 SGWaAP
0.373Alžírsko13945 SGWaAP
0.376Turkménsko3519 SGWaAP
0.382Hercegovina26264 SGWaAP
0.386Irán91996 SGWaAP
0.394Litva46038 SGWaAP
0.409Jordánsko14105 SGWaAP