Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Graz9707 SGWaAP
0.177Salzburg21917 SGWaAP
0.242Innsbruck10350 SGWaAP
0.340Hamburg25485 SGWaAP
0.343Zürich19507 SGWaAP
0.370Drážďany9726 SGWaAP
0.375Stuttgart16183 SGWaAP
0.383Viedeň209248 SGWaAP
0.398Bonn8536 SGWaAP