Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Grék61946 SGWaAP
0.374grék663 SGWaAP
0.431Bulhar15638 SGWaAP
0.443Portugalec9668 SGWaAP
0.446Egypťan20639 SGWaAP
0.470Riman45612 SGWaAP
0.479Peržan6189 SGWaAP
0.528Ír18939 SGWaAP
0.529Číňan40974 SGWaAP
0.537Germán7099 SGWaAP
0.543grécky91149 SGWaAP
0.544Ind14952 SGWaAP
0.545Grécko216454 SGWaAP
0.549grécka64713 SGWaAP
0.550Talian69068 SGWaAP
0.551Španiel59381 SGWaAP