Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Grécky2087 SGWaAP
0.387grécka64713 SGWaAP
0.520Grécko216454 SGWaAP
0.550grécky91149 SGWaAP
0.552grécky5530 SGWaAP
0.593helénska1249 SGWaAP
0.598grécko671 SGWaAP
0.621grécke22429 SGWaAP
0.639Grék61946 SGWaAP
0.649Kréta13347 SGWaAP
0.654Cyperský1309 SGWaAP
0.656bulharská18738 SGWaAP
0.660cyperský6429 SGWaAP
0.661cyperská10400 SGWaAP
0.665Taliansky5899 SGWaAP
0.671Albánsky877 SGWaAP
0.677Atény52202 SGWaAP
0.677cyperské1393 SGWaAP
0.679Helénsky414 SGWaAP
0.682Španielsky3045 SGWaAP
0.684macedónska4016 SGWaAP
0.689chorvátska21445 SGWaAP