Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Gréckokatolícky_teologická817 SGWaAP
0.121gréckokatolícka_teologická1086 SGWaAP
0.340pravoslávna_bohoslovecká485 SGWaAP
0.381prešovská_univerzita16793 SGWaAP
0.397Pravoslávny_bohoslovecká435 SGWaAP
0.409Teologický_fakulta5707 SGWaAP
0.425Bohoslovecký494 SGWaAP
0.431gréckokatolícky_kňazský630 SGWaAP
0.465FF_UPJŠ1472 SGWaAP
0.489FF_PU1792 SGWaAP
0.490Kňazský_seminár3323 SGWaAP
0.492teologický_inštitút1987 SGWaAP
0.498Fakulta_humanitná3290 SGWaAP
0.507FF_KU1769 SGWaAP
0.508Filozofický_fakulta5544 SGWaAP
0.509bohoslovecká_fakulta4234 SGWaAP
0.525KU17682 SGWaAP