Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Grécko216454 SGWaAP
0.314Portugalsko79466 SGWaAP
0.325Bulharsko90408 SGWaAP
0.344Taliansko310649 SGWaAP
0.345Španielsko207032 SGWaAP
0.367Turecko161488 SGWaAP
0.373Cyprus56320 SGWaAP
0.376Albánsko25340 SGWaAP
0.403Írsko91483 SGWaAP
0.407Macedónsko27312 SGWaAP
0.442Tunisko20811 SGWaAP
0.446Chorvátsko136871 SGWaAP
0.447Slovinsko80021 SGWaAP
0.448Estónsko34538 SGWaAP
0.456Litva46038 SGWaAP
0.466Atény52202 SGWaAP
0.471Lotyšsko43996 SGWaAP
0.476Arménsko15050 SGWaAP
0.478Rumunsko116902 SGWaAP
0.481Francúzsko376707 SGWaAP
0.496Moldavsko17226 SGWaAP
0.501Kréta13347 SGWaAP
0.502Belgicko87645 SGWaAP
0.502Holandsko128655 SGWaAP
0.509Nórsko86347 SGWaAP
0.510Malta35537 SGWaAP
0.511Luxembursko25876 SGWaAP
0.520Grécky2087 SGWaAP
0.521Dánsko78320 SGWaAP
0.522Gruzínsko36146 SGWaAP
0.524Fínsko90895 SGWaAP
0.524čierna_Hora14960 SGWaAP
0.527Egypt115718 SGWaAP
0.537Švédsko125486 SGWaAP
0.544Jordánsko14105 SGWaAP
0.545Grék61946 SGWaAP
0.549Maďarsko368392 SGWaAP
0.549Nemecko603262 SGWaAP
0.550Argentína52043 SGWaAP
0.553grécka64713 SGWaAP
0.561Sicília15880 SGWaAP
0.562juhoeurópska1007 SGWaAP
0.563Bosna48831 SGWaAP
0.563Island45693 SGWaAP
0.563Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.564Alžírsko13945 SGWaAP
0.565Švajčiarsko143063 SGWaAP