Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Grécko216454 SGWaAP
0.314Portugalsko79466 SGWaAP
0.325Bulharsko90408 SGWaAP
0.344Taliansko310649 SGWaAP
0.345Španielsko207032 SGWaAP
0.367Turecko161488 SGWaAP
0.373Cyprus56320 SGWaAP
0.376Albánsko25340 SGWaAP
0.403Írsko91483 SGWaAP
0.407Macedónsko27312 SGWaAP
0.442Tunisko20811 SGWaAP
0.446Chorvátsko136871 SGWaAP
0.447Slovinsko80021 SGWaAP
0.448Estónsko34538 SGWaAP
0.456Litva46038 SGWaAP
0.466Atény52202 SGWaAP
0.471Lotyšsko43996 SGWaAP
0.476Arménsko15050 SGWaAP
0.478Rumunsko116902 SGWaAP
0.481Francúzsko376707 SGWaAP
0.496Moldavsko17226 SGWaAP
0.501Kréta13347 SGWaAP
0.502Belgicko87645 SGWaAP
0.502Holandsko128655 SGWaAP
0.509Nórsko86347 SGWaAP