Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Gottwald7208 SGWaAP
0.350Husák14245 SGWaAP
0.377Klement_Gottwald3315 SGWaAP
0.458Beneš14436 SGWaAP
0.460Biľak4031 SGWaAP
0.463Zápotocký1989 SGWaAP
0.468Antonín_Zápotocký659 SGWaAP
0.491Havel20851 SGWaAP
0.500Stalin32834 SGWaAP
0.506Antonín_Novotný1133 SGWaAP
0.510Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.514Vasil_Biľak1340 SGWaAP
0.517Lenin23668 SGWaAP
0.526Tuka5001 SGWaAP
0.533Šrobár3298 SGWaAP
0.535Masaryk29327 SGWaAP