Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Gorký7308 SGWaAP
0.278Kukučínova7939 SGWaAP
0.321Hviezdoslavova15925 SGWaAP
0.402Obranca_mier2873 SGWaAP
0.402Jilemnický6941 SGWaAP
0.407Ulica21134 SGWaAP
0.411Okružný5203 SGWaAP
0.424Štúrova23271 SGWaAP
0.431Budovateľský1712 SGWaAP
0.439Vajanský19332 SGWaAP
0.450Podjavorinská3396 SGWaAP
0.465Štefánikova24133 SGWaAP
0.467Hodžova2961 SGWaAP