Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Gorbačov7854 SGWaAP
0.259Michail_Gorbačov3446 SGWaAP
0.325Jeľcin9016 SGWaAP
0.339Stalin32834 SGWaAP
0.359Putin75673 SGWaAP
0.417Reagan4658 SGWaAP
0.423Lukašenko6370 SGWaAP
0.433Boris_Jeľcin6552 SGWaAP
0.459Lenin23668 SGWaAP
0.480perestrojka3683 SGWaAP
0.484Husák14245 SGWaAP
0.490Havel20851 SGWaAP