Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000González3052 SGWaAP
0.194García3604 SGWaAP
0.235José20646 SGWaAP
0.285Ferreiro2315 SGWaAP
0.292Carlos21960 SGWaAP
0.301Javier6261 SGWaAP
0.307Garcia6960 SGWaAP
0.310Manuel12163 SGWaAP
0.319Fernando12363 SGWaAP
0.328Juan17256 SGWaAP
0.330Antonio22394 SGWaAP
0.331Francisco6573 SGWaAP
0.335Andrés2490 SGWaAP
0.341Pedro15082 SGWaAP
0.350José_Luis1460 SGWaAP
0.353Jose9572 SGWaAP