Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Giuseppe6651 SGWaAP
0.203Giovanni10096 SGWaAP
0.227Luigi7193 SGWaAP
0.233Francesco10979 SGWaAP
0.247Antonio22394 SGWaAP
0.267Carlo7165 SGWaAP
0.298Claudio5728 SGWaAP
0.318Giorgio4568 SGWaAP
0.342Luis18998 SGWaAP