Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Giovanni10096 SGWaAP
0.172Francesco10979 SGWaAP
0.203Giuseppe6651 SGWaAP
0.246Carlo7165 SGWaAP
0.246Antonio22394 SGWaAP
0.300Luigi7193 SGWaAP
0.335Francisco6573 SGWaAP
0.336Luca6812 SGWaAP
0.352Claudio5728 SGWaAP
0.366Giorgio4568 SGWaAP
0.372Luis18998 SGWaAP