Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ghana8280 SGWaAP
0.235Senegal5734 SGWaAP
0.248Angola7602 SGWaAP
0.252Nigéria18023 SGWaAP
0.253Mozambik3950 SGWaAP
0.256Honduras6275 SGWaAP
0.258Kamerun7906 SGWaAP
0.271Zambia3836 SGWaAP
0.272Brazília94977 SGWaAP
0.273pobrežie_Slonovina1859 SGWaAP
0.277pobrežie_slonovina1679 SGWaAP
0.289Benin2442 SGWaAP
0.293Kolumbia22960 SGWaAP
0.296Peru21613 SGWaAP
0.305Pobrežie_slonovina1805 SGWaAP
0.306Ekvádor10989 SGWaAP
0.307Togo3063 SGWaAP
0.310Paraguaj9416 SGWaAP
0.311Kostarika9099 SGWaAP
0.313Uganda11130 SGWaAP
0.319Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.323Uruguaj10332 SGWaAP
0.326Etiópia14068 SGWaAP
0.336Pobrežie_Slonovina2103 SGWaAP