Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Gertrúda3095 SGWaAP
0.383Gizela4469 SGWaAP
0.389Margaréta9635 SGWaAP
0.396Juliana7980 SGWaAP
0.401Žofia12422 SGWaAP
0.402Margita29223 SGWaAP
0.403Amália4143 SGWaAP
0.408Hermína2461 SGWaAP
0.412Eugénia2944 SGWaAP
0.420Matilda7365 SGWaAP
0.431grófka16230 SGWaAP
0.433Brigita4569 SGWaAP
0.436Cecília5283 SGWaAP
0.437Helena70277 SGWaAP
0.443Mária401174 SGWaAP
0.443Filoména1888 SGWaAP
0.445Magdaléna34379 SGWaAP
0.452Justína5082 SGWaAP
0.452kňažná7822 SGWaAP
0.455Terézia31358 SGWaAP