Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Germán7099 SGWaAP
0.290germánsky_kmeň1804 SGWaAP
0.321germánsky4997 SGWaAP
0.338Kelt12343 SGWaAP
0.408Hun6073 SGWaAP
0.415Riman45612 SGWaAP
0.419Peržan6189 SGWaAP
0.423polabský512 SGWaAP