Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Georgia9818 SGWaAP
0.294Ohio8781 SGWaAP
0.296Massachusetts6183 SGWaAP
0.360Texas22877 SGWaAP
0.362severná_Karolína4473 SGWaAP
0.365Južný_Karolína1942 SGWaAP
0.366Maryland4398 SGWaAP
0.374Connecticut4456 SGWaAP
0.384Virginia9034 SGWaAP
0.395Idaho2085 SGWaAP
0.416Baltimore3085 SGWaAP