Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Geodézia404 SGWaAP
0.466geodézia6918 SGWaAP
0.478Geodetický410 SGWaAP
0.545kartografia7984 SGWaAP
0.546geotechnika1021 SGWaAP
0.566Pozemný_stavba1161 SGWaAP
0.574Elektrotechnika761 SGWaAP
0.589Informatika2403 SGWaAP
0.593Strojársky881 SGWaAP
0.611súdne_inžinierstvo494 SGWaAP
0.616Strojárstvo556 SGWaAP
0.619Strojnícky528 SGWaAP
0.624geodetická6383 SGWaAP
0.624Telekomunikácia780 SGWaAP
0.627pedológia559 SGWaAP
0.632Drevársky954 SGWaAP
0.633hydrogeológia821 SGWaAP
0.633Automatizácia530 SGWaAP
0.637geodetický3615 SGWaAP
0.646pozemné_staviteľstvo1695 SGWaAP
0.648environmentálne_inžinierstvo861 SGWaAP