Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Generálny_sekretariát1140 SGWaAP
0.475Sekretariát2446 SGWaAP
0.568sekretariát39119 SGWaAP
0.615koordinačný_výbor2117 SGWaAP
0.619Generálny_riaditeľstvo2837 SGWaAP
0.635Výbor25031 SGWaAP
0.635Zastupiteľský674 SGWaAP
0.645Stály7623 SGWaAP
0.646Koordinačný1645 SGWaAP
0.647Delegácia643 SGWaAP
0.652Parlamentný_zhromaždenie1663 SGWaAP
0.654generálne_riaditeľstvo5396 SGWaAP
0.656Ministerský556 SGWaAP
0.664Poradný961 SGWaAP
0.667podvýbor1519 SGWaAP
0.668Colný_riaditeľstvo778 SGWaAP
0.670Zastúpenie_európska3857 SGWaAP
0.674Generálny6647 SGWaAP