Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Generálny_konzulát1091 SGWaAP
0.295Veľvyslanectvo6028 SGWaAP
0.335veľvyslanectvo48132 SGWaAP
0.354Zastupiteľský674 SGWaAP
0.409generálny_konzul2300 SGWaAP
0.426zastupiteľský_úrad10025 SGWaAP
0.466konzulát9864 SGWaAP
0.498konzulka1201 SGWaAP
0.524konzulárne_oddelenie757 SGWaAP
0.590krajanský_spolok1198 SGWaAP
0.603ambasáda25370 SGWaAP
0.609veľvyslanec80646 SGWaAP
0.613Nadácia_Konrad492 SGWaAP
0.620vyslanectvo2261 SGWaAP
0.621MZV12379 SGWaAP
0.624konzul8987 SGWaAP
0.627nórske_kráľovstvo1603 SGWaAP