Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Gemerský_osvetové700 SGWaAP
0.132gemerské_osvetové762 SGWaAP
0.408osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.433regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.443zemplínske_osvetové494 SGWaAP
0.447pohronské_osvetové458 SGWaAP
0.472považské_osvetové723 SGWaAP
0.476krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.478spišské_osvetové762 SGWaAP
0.506galantské_osvetové414 SGWaAP
0.513turčianske_kultúrne1427 SGWaAP
0.521južný_Zemplín1629 SGWaAP
0.536Vihorlatský_osvetové464 SGWaAP
0.545vihorlatské_osvetové604 SGWaAP
0.549novohradské758 SGWaAP
0.562MsKS12664 SGWaAP
0.562CVČ_Relax652 SGWaAP
0.572Záhorský_osvetové572 SGWaAP
0.573novohradské_múzeum704 SGWaAP