Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Gemerský5756 SGWaAP
0.266gemerská5797 SGWaAP
0.361Novohradský3675 SGWaAP
0.376gemerský4683 SGWaAP
0.401Zemplínsky6477 SGWaAP
0.432Rožňava92364 SGWaAP
0.436Rimavský3450 SGWaAP
0.454Jelšava12286 SGWaAP
0.454Dobšiná19905 SGWaAP
0.456novohradská4205 SGWaAP
0.462Rožňavský3933 SGWaAP
0.465Abovský875 SGWaAP
0.468rimavská2674 SGWaAP
0.478Gemer27968 SGWaAP
0.486rimavská_sobota47804 SGWaAP
0.488Rimavský_sobota32558 SGWaAP
0.490zemplínska5806 SGWaAP
0.491Revúca43801 SGWaAP
0.500Gemerský_Poloma2962 SGWaAP
0.509Podtatranský4024 SGWaAP
0.512Fiľakovo21901 SGWaAP
0.515Plešivec8866 SGWaAP
0.515Štítnický637 SGWaAP