Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Gemer27968 SGWaAP
0.238Novohrad10349 SGWaAP
0.305Malohont3821 SGWaAP
0.329Spiš60889 SGWaAP
0.345Zemplín26664 SGWaAP
0.361gemerský4683 SGWaAP
0.403Hont6820 SGWaAP
0.419Horehronie16174 SGWaAP
0.419gemerská5797 SGWaAP
0.434Liptov88480 SGWaAP
0.448Šariš29909 SGWaAP
0.455Turiec50969 SGWaAP
0.468rimavská2674 SGWaAP
0.468Rimavský3450 SGWaAP
0.478Gemerský5756 SGWaAP
0.483Dobšiná19905 SGWaAP
0.490Jelšava12286 SGWaAP
0.495gemerské1292 SGWaAP
0.495Orava99316 SGWaAP
0.497rimavská_sobota47804 SGWaAP
0.502Tisovec26055 SGWaAP