Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Gejza16663 SGWaAP
0.327Karol176736 SGWaAP
0.360Koloman9239 SGWaAP
0.380Štefan306491 SGWaAP
0.381Viliam58135 SGWaAP
0.394Arpád9280 SGWaAP
0.399Ľudovít74043 SGWaAP
0.402Dezider6726 SGWaAP
0.411Imrich45405 SGWaAP
0.424Ladislav194069 SGWaAP
0.424Rudolf87494 SGWaAP
0.426Július60517 SGWaAP
0.444Eugen24110 SGWaAP
0.452Gustáv13932 SGWaAP
0.459Oto21148 SGWaAP
0.460Ervín4210 SGWaAP
0.468Eduard41538 SGWaAP
0.469Jozef757102 SGWaAP
0.470Kornel5377 SGWaAP
0.473Emil53536 SGWaAP
0.477Tibor79262 SGWaAP
0.477Ondrej126468 SGWaAP
0.483Lajos6195 SGWaAP