Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000García3604 SGWaAP
0.194González3052 SGWaAP
0.202José20646 SGWaAP
0.223Javier6261 SGWaAP
0.225Carlos21960 SGWaAP
0.229Fernando12363 SGWaAP
0.246Luis18998 SGWaAP
0.248Garcia6960 SGWaAP
0.272Francisco6573 SGWaAP
0.276Juan17256 SGWaAP
0.279Andrés2490 SGWaAP