Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Gambia1545 SGWaAP
0.246Senegal5734 SGWaAP
0.319Mozambik3950 SGWaAP
0.333Tanzánia7222 SGWaAP
0.334Surinam1186 SGWaAP
0.340Zambia3836 SGWaAP
0.344Kamerun7906 SGWaAP
0.354Burkina921 SGWaAP
0.355Honduras6275 SGWaAP
0.356Benin2442 SGWaAP
0.360Namíbia3813 SGWaAP
0.363Ghana8280 SGWaAP
0.364Guinea8994 SGWaAP
0.365Džibutsko506 SGWaAP
0.368Tobago1973 SGWaAP
0.368Niger3522 SGWaAP
0.369Botswana2762 SGWaAP
0.373Sudán12918 SGWaAP
0.374Angola7602 SGWaAP
0.380Burundi2863 SGWaAP
0.383Nigéria18023 SGWaAP
0.385Uganda11130 SGWaAP
0.388Alžírsko13945 SGWaAP
0.388Kostarika9099 SGWaAP