Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Galéria_insitné981 SGWaAP
0.451Galéria37597 SGWaAP
0.457insitné_umenie2001 SGWaAP
0.481Kovačica14716 SGWaAP
0.520insitný_maliar1266 SGWaAP
0.531novohradské_múzeum704 SGWaAP
0.533insitná_maliarka446 SGWaAP
0.546stála_expozícia14013 SGWaAP
0.555galéria245259 SGWaAP
0.572Ernest_Zmeták1150 SGWaAP
0.576akademická_maliarka2058 SGWaAP
0.582západoslovenské_múzeum1254 SGWaAP
0.583vihorlatské_múzeum1117 SGWaAP
0.583obrazáreň2320 SGWaAP
0.586Záhorský_múzeum1734 SGWaAP
0.588výstavná_sieň7680 SGWaAP