Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Galéria37597 SGWaAP
0.245galéria245259 SGWaAP
0.369výstavná_sieň7680 SGWaAP
0.421výstava660573 SGWaAP
0.443Výstava5611 SGWaAP
0.445vernisáž_výstava17291 SGWaAP
0.451Galéria_insitné981 SGWaAP
0.454Výstavný_sieň803 SGWaAP
0.459Vernisáž1332 SGWaAP
0.462vernisáž37925 SGWaAP
0.466Múzeum_moderné2494 SGWaAP
0.477Múzeum36161 SGWaAP
0.495stála_expozícia14013 SGWaAP
0.506Pálffy_palác4111 SGWaAP
0.514obrazáreň2320 SGWaAP
0.514banícke_múzeum2419 SGWaAP