Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Göteborg9269 SGWaAP
0.295Helsinki23487 SGWaAP
0.332švédsky_Göteborg789 SGWaAP
0.428Štokholm20230 SGWaAP
0.502Kodaň22899 SGWaAP
0.514Oslo19225 SGWaAP
0.514lotyšská_Riga1053 SGWaAP
0.523Zürich19507 SGWaAP
0.528Vancouver38910 SGWaAP
0.545švajčiarsky_Zürich1139 SGWaAP
0.548Trondheim3046 SGWaAP
0.548Riga16289 SGWaAP
0.563Lillehammer4639 SGWaAP