Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Funkcia3459 SGWaAP
0.377Automatický7775 SGWaAP
0.472Ovládanie2583 SGWaAP
0.490Zobrazenie2622 SGWaAP
0.496Režim4888 SGWaAP
0.504Časovač401 SGWaAP
0.519Nastavenie14091 SGWaAP
0.527Zabudovaný907 SGWaAP
0.529Tlačidlo1149 SGWaAP
0.530Voliteľný1516 SGWaAP
0.532Parameter3114 SGWaAP
0.540Vypnutie490 SGWaAP
0.542Jednoduchý4605 SGWaAP
0.550Regulácia1367 SGWaAP
0.563Manuálny1484 SGWaAP
0.565Displej1580 SGWaAP
0.565Konfigurácia912 SGWaAP
0.572Nastaviteľný631 SGWaAP
0.573Dotykový537 SGWaAP
0.581Rozšírený2645 SGWaAP
0.585Prídavný648 SGWaAP
0.587Otočný632 SGWaAP
0.592funkcia1381592 SGWaAP