Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Funkčný754 SGWaAP
0.590Špecifický1103 SGWaAP
0.623funkčné2799 SGWaAP
0.632Parameter3114 SGWaAP
0.634Popis15547 SGWaAP
0.642Konštrukcia436 SGWaAP
0.650Jednotlivý2861 SGWaAP
0.660Charakteristika2838 SGWaAP
0.660funkčná94387 SGWaAP
0.665Komponent710 SGWaAP
0.669Priestorový405 SGWaAP
0.673Kombinovaný535 SGWaAP
0.674Návrh15566 SGWaAP
0.675Požiadavka5852 SGWaAP
0.676funkčný83595 SGWaAP
0.677Funkcia3459 SGWaAP
0.679funkčné85737 SGWaAP
0.681Aktualizácia2655 SGWaAP
0.683Upravený1249 SGWaAP
0.687Externý1904 SGWaAP
0.689Analytický1361 SGWaAP
0.690Vybavenie2474 SGWaAP
0.690Štruktúra1679 SGWaAP