Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Fridrich13041 SGWaAP
0.333Karol176736 SGWaAP
0.333Henrich21216 SGWaAP
0.346Žigmund10064 SGWaAP
0.353Ferdinand34014 SGWaAP
0.372Ľudovít74043 SGWaAP
0.397Friedrich9350 SGWaAP
0.404Wilhelm8603 SGWaAP
0.411Maximilián9460 SGWaAP
0.428Gregor43424 SGWaAP
0.432Leopold14916 SGWaAP
0.442Otto21825 SGWaAP
0.453Eduard41538 SGWaAP
0.457Gustáv13932 SGWaAP
0.457Heinrich7506 SGWaAP
0.458Adolf10401 SGWaAP
0.465Habsburský1841 SGWaAP
0.466Hermann6390 SGWaAP
0.467Johann12645 SGWaAP
0.474Vratislav3662 SGWaAP
0.475cisár81604 SGWaAP
0.477Karel52195 SGWaAP