Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Frederik5042 SGWaAP
0.373Filip117247 SGWaAP
0.381Denis31839 SGWaAP
0.393Dominik57837 SGWaAP
0.393Samuel75114 SGWaAP
0.394Kristián22691 SGWaAP
0.425Nicolas15030 SGWaAP
0.427Sebastián11877 SGWaAP
0.435Jakub169303 SGWaAP
0.444Patrik100859 SGWaAP
0.448Daniel176443 SGWaAP
0.454Dávid83464 SGWaAP
0.458Matej134808 SGWaAP
0.465Erik72822 SGWaAP
0.466Richard151668 SGWaAP
0.470Alexander134204 SGWaAP
0.471Krištof15927 SGWaAP