Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Franz16644 SGWaAP
0.225Hermann6390 SGWaAP
0.241Johann12645 SGWaAP
0.274Hans23746 SGWaAP
0.276Friedrich9350 SGWaAP
0.283Wilhelm8603 SGWaAP
0.297Wolfgang11438 SGWaAP
0.306Heinrich7506 SGWaAP
0.310Karl20338 SGWaAP
0.313Ludwig8449 SGWaAP
0.339Alfred10931 SGWaAP
0.343Walter23551 SGWaAP
0.350Gerhard5985 SGWaAP
0.355Helmut5671 SGWaAP
0.358Otto21825 SGWaAP
0.366Georg17986 SGWaAP
0.372Gustav8164 SGWaAP
0.382Carl20434 SGWaAP
0.384Kurt11559 SGWaAP
0.385Herbert9497 SGWaAP