Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.126františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.408Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.439Michalský5895 SGWaAP
0.454primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.457Františkánsky2414 SGWaAP
0.464trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.472Uršulínsky562 SGWaAP
0.474Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.475Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.477Jakubovo_námestie1428 SGWaAP
0.478mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.483Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.488Sedlársky564 SGWaAP
0.493michalská3431 SGWaAP
0.508radničné_námestie2159 SGWaAP
0.511Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.514Medický_záhrada1526 SGWaAP
0.514námestie301334 SGWaAP
0.523medická_záhrada1757 SGWaAP
0.524Staromestský3732 SGWaAP
0.525Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.533kamenné_námestie3944 SGWaAP
0.533františkánsky_kostol3345 SGWaAP
0.544Rybný_námestie1038 SGWaAP
0.547Klariský860 SGWaAP
0.550Zámocký4845 SGWaAP
0.556Klobučnícky541 SGWaAP
0.559Vajanský_nábrežie3544 SGWaAP
0.561jezuitský_kostol2930 SGWaAP
0.563ondrejský_cintorín764 SGWaAP
0.572Svätoplukovo_námestie3089 SGWaAP
0.574michalská_brána1403 SGWaAP
0.575rínok3546 SGWaAP
0.578Klariska1040 SGWaAP
0.578tržnica30134 SGWaAP
0.579Nádvorie1451 SGWaAP
0.581Hlinkovo_námestie2061 SGWaAP