Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000František265170 SGWaAP
0.253Jozef757102 SGWaAP
0.262Štefan306491 SGWaAP
0.296Ladislav194069 SGWaAP
0.300Rudolf87494 SGWaAP
0.302Karol176736 SGWaAP
0.307Anton131324 SGWaAP
0.314Pavol543581 SGWaAP
0.327Július60517 SGWaAP
0.328Vojtech47245 SGWaAP
0.329Viliam58135 SGWaAP
0.331Eduard41538 SGWaAP
0.331Stanislav117207 SGWaAP
0.334Imrich45405 SGWaAP
0.334Ľudovít74043 SGWaAP
0.352Ján1102064 SGWaAP
0.358Jaroslav170284 SGWaAP
0.365Václav47178 SGWaAP
0.366Alojz21629 SGWaAP
0.378Juraj355283 SGWaAP
0.378Ondrej126468 SGWaAP
0.380Michal472865 SGWaAP
0.383Milan367205 SGWaAP
0.385Antonín11442 SGWaAP
0.399Emil53536 SGWaAP