Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Franský_ríša989 SGWaAP
0.146franská_ríša1389 SGWaAP
0.295Byzancia5289 SGWaAP
0.303byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.327franský3625 SGWaAP
0.348franská1070 SGWaAP
0.361Byzantský_ríša503 SGWaAP
0.410kyjevská_Rus780 SGWaAP
0.417Rímsky_ríša4052 SGWaAP
0.422rímska_ríša10411 SGWaAP
0.428Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.433franské659 SGWaAP
0.439germánsky_kmeň1804 SGWaAP