Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Francois7183 SGWaAP
0.150François4922 SGWaAP
0.204Michel17726 SGWaAP
0.213Jean50049 SGWaAP
0.234Jacques16860 SGWaAP
0.234Henri11478 SGWaAP
0.238Philippe7549 SGWaAP
0.242Pierre25921 SGWaAP
0.262Claude9487 SGWaAP
0.329Antoine6946 SGWaAP
0.332Maurice7659 SGWaAP
0.361Luc7609 SGWaAP
0.362André12540 SGWaAP
0.382Charles40884 SGWaAP
0.391Paul95593 SGWaAP
0.406Le31959 SGWaAP
0.407Didier3486 SGWaAP
0.410Luis18998 SGWaAP
0.413Raymond9053 SGWaAP
0.420Manuel12163 SGWaAP
0.420Giovanni10096 SGWaAP