Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Francois7183 SGWaAP
0.150François4922 SGWaAP
0.204Michel17726 SGWaAP
0.213Jean50049 SGWaAP
0.234Jacques16860 SGWaAP
0.234Henri11478 SGWaAP
0.238Philippe7549 SGWaAP
0.242Pierre25921 SGWaAP
0.262Claude9487 SGWaAP
0.329Antoine6946 SGWaAP
0.332Maurice7659 SGWaAP
0.361Luc7609 SGWaAP
0.362André12540 SGWaAP