Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Francesco10979 SGWaAP
0.172Giovanni10096 SGWaAP
0.215Antonio22394 SGWaAP
0.233Giuseppe6651 SGWaAP
0.296Luca6812 SGWaAP
0.297Carlo7165 SGWaAP
0.298Luigi7193 SGWaAP
0.319Claudio5728 SGWaAP
0.329Giorgio4568 SGWaAP
0.348Francisco6573 SGWaAP
0.362Luis18998 SGWaAP