Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Francúzsky3752 SGWaAP
0.454francúzska159692 SGWaAP
0.460francúzsky240138 SGWaAP
0.485Taliansky5899 SGWaAP
0.513Holandský2747 SGWaAP
0.520francúzske45962 SGWaAP
0.552Belgický1256 SGWaAP
0.558Portugalský1254 SGWaAP
0.568Rumunský1887 SGWaAP
0.575Rakúsky11209 SGWaAP
0.580Francúzsko376707 SGWaAP
0.580španielske20887 SGWaAP
0.593Poľský9661 SGWaAP
0.597francúzsky14710 SGWaAP
0.608Španielsky3045 SGWaAP
0.619Chorvátsky4768 SGWaAP
0.620Francois7183 SGWaAP
0.623Bulharský2204 SGWaAP
0.626Írsky2022 SGWaAP
0.629belgické7902 SGWaAP
0.637francúzka1066 SGWaAP
0.640Maďarský32066 SGWaAP
0.642Kubánsky1114 SGWaAP
0.645Nemecký33225 SGWaAP
0.645Kráľovský13285 SGWaAP
0.646španielsky92070 SGWaAP
0.654Didier3486 SGWaAP
0.656španielska78147 SGWaAP
0.662Francúzka20082 SGWaAP
0.663Mexický1159 SGWaAP
0.664Albánsky877 SGWaAP
0.665Britský10910 SGWaAP
0.665taliansky159003 SGWaAP
0.668luxemburské1299 SGWaAP
0.669Estónsky532 SGWaAP
0.669Dánsky551 SGWaAP
0.671Argentínsky936 SGWaAP
0.672Nemecký_spolková2126 SGWaAP
0.674španielsko790 SGWaAP
0.676belgická20288 SGWaAP
0.676bulharská18738 SGWaAP
0.676flámska1915 SGWaAP