Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Francúzsky3752 SGWaAP
0.454francúzska159692 SGWaAP
0.460francúzsky240138 SGWaAP
0.485Taliansky5899 SGWaAP
0.513Holandský2747 SGWaAP
0.520francúzske45962 SGWaAP
0.552Belgický1256 SGWaAP
0.558Portugalský1254 SGWaAP
0.568Rumunský1887 SGWaAP
0.575Rakúsky11209 SGWaAP
0.580Francúzsko376707 SGWaAP
0.580španielske20887 SGWaAP
0.593Poľský9661 SGWaAP
0.597francúzsky14710 SGWaAP
0.608Španielsky3045 SGWaAP
0.619Chorvátsky4768 SGWaAP
0.620Francois7183 SGWaAP
0.623Bulharský2204 SGWaAP
0.626Írsky2022 SGWaAP
0.629belgické7902 SGWaAP
0.637francúzka1066 SGWaAP
0.640Maďarský32066 SGWaAP