Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Francúzsko376707 SGWaAP
0.184Španielsko207032 SGWaAP
0.233Belgicko87645 SGWaAP
0.237Taliansko310649 SGWaAP
0.289Nemecko603262 SGWaAP
0.292Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.293Holandsko128655 SGWaAP
0.312Portugalsko79466 SGWaAP
0.315Švédsko125486 SGWaAP
0.324Dánsko78320 SGWaAP
0.353Írsko91483 SGWaAP
0.364Luxembursko25876 SGWaAP
0.377Fínsko90895 SGWaAP
0.380Británia265870 SGWaAP
0.380Nórsko86347 SGWaAP
0.386Rakúsko298290 SGWaAP
0.392Estónsko34538 SGWaAP
0.396Alžírsko13945 SGWaAP
0.403Poľsko370602 SGWaAP
0.409Anglicko168283 SGWaAP
0.410Argentína52043 SGWaAP
0.414Francúzka20082 SGWaAP
0.414Lotyšsko43996 SGWaAP
0.415Litva46038 SGWaAP
0.444Brazília94977 SGWaAP
0.449Rumunsko116902 SGWaAP
0.453Čile18997 SGWaAP
0.462Japonsko165460 SGWaAP
0.463Slovinsko80021 SGWaAP
0.470Škótsko32604 SGWaAP
0.481Grécko216454 SGWaAP
0.487Kanada153866 SGWaAP
0.488Spojený_kráľovstvo23123 SGWaAP
0.490Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.491Maďarsko368392 SGWaAP
0.492Bulharsko90408 SGWaAP
0.492Paríž215491 SGWaAP
0.502Južný_Kórea20466 SGWaAP
0.503severné_Írsko14780 SGWaAP
0.506Mexiko78990 SGWaAP
0.506Arménsko15050 SGWaAP
0.507Uruguaj10332 SGWaAP
0.509Kórea22259 SGWaAP
0.519Maroko23932 SGWaAP
0.521Gruzínsko36146 SGWaAP