Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000François4922 SGWaAP
0.150Francois7183 SGWaAP
0.215Jean50049 SGWaAP
0.242Michel17726 SGWaAP
0.260Henri11478 SGWaAP
0.277Jacques16860 SGWaAP
0.301Claude9487 SGWaAP
0.305Pierre25921 SGWaAP
0.324Philippe7549 SGWaAP
0.397Antoine6946 SGWaAP
0.405Charles40884 SGWaAP
0.410Francoise1152 SGWaAP