Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Folklórny_súbor2785 SGWaAP
0.107folklórny_súbor40379 SGWaAP
0.200detský_folklórny14411 SGWaAP
0.274ženská_spevácka3199 SGWaAP
0.277Folklórny2786 SGWaAP
0.317mužská_spevácka2071 SGWaAP
0.321FS27773 SGWaAP
0.322folklórna29896 SGWaAP
0.345Dychový_hudba1106 SGWaAP
0.353dedinská_folklórna846 SGWaAP
0.388Spevácky1251 SGWaAP
0.399spevácky_zbor27341 SGWaAP
0.406dychová_hudba16278 SGWaAP
0.418folklorista10710 SGWaAP