Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Folklórny2786 SGWaAP
0.277Folklórny_súbor2785 SGWaAP
0.277folklórna29896 SGWaAP
0.278detský_folklórny14411 SGWaAP
0.305folklórny_súbor40379 SGWaAP
0.342dedinská_folklórna846 SGWaAP
0.359folklórny24758 SGWaAP
0.392folklórne8254 SGWaAP
0.393ženská_spevácka3199 SGWaAP
0.406Dychový_hudba1106 SGWaAP
0.424folklórna_slávnosť7017 SGWaAP
0.430dychová_hudba16278 SGWaAP
0.439Spevácky1251 SGWaAP
0.450mužská_spevácka2071 SGWaAP
0.463Folklórny_slávnosť943 SGWaAP
0.465galaprogram6839 SGWaAP