Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Folklór723 SGWaAP
0.570Folklórny2786 SGWaAP
0.573folklór56181 SGWaAP
0.608Makovický_struna436 SGWaAP
0.617folklórny24758 SGWaAP
0.654Ozvena2197 SGWaAP
0.655Spev2081 SGWaAP
0.659Kultúra10299 SGWaAP
0.660folklórne8254 SGWaAP
0.662folklórna29896 SGWaAP
0.673ľudová_nôta2130 SGWaAP
0.674Spevácky1251 SGWaAP
0.678galaprogram6839 SGWaAP
0.679Tanec4297 SGWaAP
0.680Krása6921 SGWaAP
0.683gajdošský557 SGWaAP
0.687detský_folklórny14411 SGWaAP
0.693Jarmok826 SGWaAP
0.698Duša1651 SGWaAP
0.699Folkový697 SGWaAP
0.699slávnostný_galaprogram862 SGWaAP