Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Filozofický_fakulta5544 SGWaAP
0.264pedagogická_fakulta17018 SGWaAP
0.292Fakulta_humanitná3290 SGWaAP
0.309filozofická_fakulta35897 SGWaAP
0.341FF_UPJŠ1472 SGWaAP
0.342Univerzita_Konštantín5278 SGWaAP
0.355FF_UKF2037 SGWaAP
0.357Univerzita_Komenský25148 SGWaAP
0.358Pedagogický_fakulta8103 SGWaAP
0.359prešovská_univerzita16793 SGWaAP
0.368FF_UK4571 SGWaAP
0.370FF_PU1792 SGWaAP
0.371Univerzita_Matej5846 SGWaAP
0.383univerzita_Komenský28268 SGWaAP
0.395FF_UCM821 SGWaAP
0.397Konštantín_filozof3369 SGWaAP
0.416Fakulta57230 SGWaAP
0.417Právnický_fakulta8325 SGWaAP
0.421amerikanistika844 SGWaAP
0.427Teologický_fakulta5707 SGWaAP
0.431Katedra_politológia676 SGWaAP