Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Filozofický2042 SGWaAP
0.371Filozofia1529 SGWaAP
0.465Filozofický_fakulta5544 SGWaAP
0.536Psychológia1152 SGWaAP
0.547pedagogická_fakulta17018 SGWaAP
0.550sociológia20248 SGWaAP
0.558Veda8714 SGWaAP
0.562Fakulta_humanitná3290 SGWaAP
0.563slavistika3157 SGWaAP
0.576religionistika2883 SGWaAP
0.580antropológia10425 SGWaAP
0.584kulturológia2741 SGWaAP
0.591Teologický_fakulta5707 SGWaAP
0.592germanistika1675 SGWaAP
0.594filozofická_fakulta35897 SGWaAP
0.597Pedagogika1249 SGWaAP
0.602humanitná_veda5776 SGWaAP
0.603Literatúra3610 SGWaAP
0.606filozofická29642 SGWaAP
0.606semiotika1639 SGWaAP
0.606komparatistika1307 SGWaAP
0.608Dejiny4638 SGWaAP