Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Filozofia1529 SGWaAP
0.371Filozofický2042 SGWaAP
0.444Psychológia1152 SGWaAP
0.476Dejiny4638 SGWaAP
0.487sociológia20248 SGWaAP
0.493Veda8714 SGWaAP
0.511filozofia190327 SGWaAP
0.542Teória2887 SGWaAP
0.543metafyzika7150 SGWaAP
0.544antropológia10425 SGWaAP
0.549Ekonómia936 SGWaAP
0.555Náboženstvo1639 SGWaAP
0.562religionistika2883 SGWaAP
0.578Kontext880 SGWaAP
0.579dialektika4899 SGWaAP
0.585Literatúra3610 SGWaAP
0.591fenomenológia2209 SGWaAP
0.600Umenie10218 SGWaAP
0.601ekonómia42510 SGWaAP
0.603Náboženský2045 SGWaAP
0.604epistemológia1151 SGWaAP
0.605didaktika8698 SGWaAP
0.606semiotika1639 SGWaAP
0.613gnozeológia462 SGWaAP